دعوت اعضای خدمات اورژانس به وزارت امور خارجه

21.07.2021

شش نفر از اعضای تیم لوکزامبورگ در جریان سیل اخیر به بلژیک اعزام شدند ، در حالی که 26 نفر برای ارائه پشتیبانی بیشتر به Rhineland-Palatinate/Rheinland-Pfalz در آلمان فرستاده شدند.
اعضای خدمات اورژانس شامل آتش نشانان ، پرستاران و همچنین رانندگان آمبولانس بودند.
به منظور تشکر از خدمات آنها ، وزیران بتل و بوفردینگ آنها را به صرف کروسان و قهوه به وزارت امور خارجه دعوت کردند.
وزیر بوفردینگ از این فرصت استفاده کرد و روابط دوستانه و حمایتی میان دوک بزرگ و کشورهای همسایه آن را ستایش کرد ، روابطی که طی چند روز گذشته بار دیگر ارزش خود را ثابت کرده است.
نخست وزیر بتل با تأکید بر اینکه لوکزامبورگ در این اوقات دشوار به پشتیبانی خود ادامه خواهد داد ، اظهار داشت: "در مواقع ضروری ، همبستگی هرگونه مرز را نادیده می گیرد."

 منبع