نماینده مجلس سوون کلمنت وزیر کاهن را به دروغ گفتن در مقابل اتاق نمایندگان متهم کرد

22.07.2021

به دنبال CSV و سبزها ، حزب دزدان دریایی نیز ارزیابی خود را از سال گذشته در سیاست این هفته ارائه داند.

گزارش وارنگو و سوالات بی پاسخ
روز چهارشنبه ، مقامات حزب دزدان دریایی نگرانی خود را نسبت به روشی که در آن وزیر امور خانواده و ادغام ، کورین کان ، انتقاد مخالفان را نادیده گرفت و از پاسخ دادن به سوالات مشخص خودداری کرد ابراز کردند. کلمنت نماینده مجلس تا آنجا پیش رفت که وی را به "ترامپیسم" و استفاده از "حقایق جایگزین" متهم کرد.

«توضیح مترجم:  ترامپیسم اصطلاحی برای ایدئولوژی های سیاسی ، عواطف اجتماعی ، سبک حکمرانی ، جنبش سیاسی و مجموعه ای از سازوکارها برای دستیابی و حفظ قدرت است که با رفتار و اخلاق دونالد ترامپ و پایگاه سیاسی وی مرتبط است. "ترامپيست ها" و "ترامپيان" اصطلاحاتي هستند كه به ويژگي هايي از ترامپيسم اشاره دارند ، در حالي كه طرفداران سياسي دونالد ترامپ به عنوان "ترامپرها" شناخته مي شوند.
شرایط دقیق آنچه ترامپیسم را تشکیل می دهد بحث برانگیز است. گرچه ترامپیسم برای غلبه بر هر چارچوب تحلیلی به اندازه کافی پیچیده است ، این یک نوع سیاست آمریکایی از راست افراطی است  و از احساسات ملی پوپولیستی و نئو ملی گرایی است که امروزه در بعضی کشورهای قدرت جهانی دیده می شود . برخی از مفسران تعریف پوپولیستی برای ترامپیسم را رد کرده اند  و در عوض آن را بخشی از گرایش به شکل جدیدی از فاشیسم می دانند ، برخی از آنها صریحاً فاشیست و برخی دیگر آن را اقتدارگرا و غیر لیبرال می خوانند. بعضی دیگر با ملایمت بیشتری آن را شبیه فاشیسم دانسته اند.» 
 
آخر هفته گذشته ، وزیر كاهن با رادیو 100،7 صحبت كرد و اظهار داشت كه پس از فراخوان استعفای خود موضعی اتخاذ نكرده است ، زیرا هیچ سوال مشخصی مطرح نشده است.
کلمنت نماینده مجلس در ادامه سخنان خود وزیر کاهن را به دلیل جلوگیری از انتقاد در شبکه های رسانه های اجتماعی با مسدود کردن مقامات منتخب و شهروندان خصوصی مورد انتقاد قرار داد.
همانند نتیجه گیری های اعضای CSV در اوایل این هفته ، دزدان دریایی از عدم احترام به اتاق نمایندگان از طرف احزاب حاکم ابراز تاسف کردند.

تغییرات اقلیمی
مقامات دزدان دریایی استدلال کردند که برای مقابله با تغییرات آب و هوا ، بحران مسکن ، بحران بهداشتی و همچنین نابرابری های روزافزون ، باید تصمیمات فوری توسط دولت اتخاذ شود. وقتی صحبت از پیشنهاد مالیات کرونا توسط LSAP می شود ، دزدان دریایی معتقدند که این صرفاً تبلیغات انتخاباتی است.
حزب دزدان دریایی مالیات CO2 منفی را پیشنهاد می کند ، این بدان معنی است که هر شهروند حداکثر مقدار مشخصی را که می تواند از قبل بپردازد.


منبع