دو برابر زباله برای تفکیک سازی

22.07.2021

مناطق شمال شرقی کشور بیشتر تحت تأثیر این افزایش قرار گرفت، مناطق لوکزامبورگ واقع در  دره.
پاتریک گلدشمیت ، رئیس Sidor ، توضیح داد که چگونه کارگران شهرداری در پایتخت سریعاً حمایت شدند و مردم به نزدیکترین افراد اطراف خود کمک کردند. در اولین روز کار ، آنها سه تن ماشین لباسشویی را پاکسازی و تفکیک کردند.
مقامات انتظار دارند که عملیات برای مدتی ادامه یابد ، با توجه به اینکه افرادی هستند که حتی پاکسازی زیرزمین خود را انجام نمی دهند ، در حالی که بعضی دیگر هنوز در تعطیلات خارج از کشور هستند.
گلدشمیت در ادامه خاطرنشان کرد: هفته گذشته ، سیدور بیشتر از 17 تن زباله بزرگ دریافت کرد. بنابراین او از مردم درخواست کرد که وقتی زباله های خود را برای حمل و نقل خارج می کنند ، مرتب سازی کنند ، زیرا این امر به تسریع روند کمک می کند.

منبع