معیب کردن قایق کانو تیم قایق رانی آلمان در راه المپیک توکیو توسط لیفتراک لوکزامبورگی

22.07.2021

تیم قایق رانی آلمان یکی از قوی ترین مدعیان طلای المپیک محسوب می شود.
یک پیام شوک آور هم برای تیم و هم برای هواداران: کانو چهار نفره آلمان که قرار است در بازی های المپیک مورد استفاده قرار گیرد ، در لوکزامبورگ هنگام حمل و نقل آسیب دید. ظاهراً هنگام تلاش برای بارگیری ، یک لیفتراک به قایق آسیب جانبی می رساند. به دنبال این حادثه ، مشخص شد که در بازی های آینده نمی توان از قایق استفاده کرد.
فقط دو قایق کانو از این نوع خاص در جهان وجود دارد. انتظار می رود مورد دوم بدون هیچ گونه مشکلی در زمان رسیدن آن به توکیو حمل شود. تیم آلمانی فقط یک نمونه اولیه در توکیو دارد که آماده است در صورت شکست همه موارد به عنوان یک جانشین عمل کند.

منبع