اتحادیه کارگری پلیس : شرکت های امنیتی خصوصی تا کنون هیچ دستاوردی نداشتند

14.09.2021

اتحادیه کارگری استدلال می کند که این مشکل تنها با افزایش قدرت و تأمین مالی پلیس از یک طرف حل می شود، در حالی که حجم کار را در مناطق دیگر کاهش می دهد.
این واکنش سندیکای ملی پلیس گراند دوکال  (SNPGL) به بحث در مورد مسائل امنیتی در Quartier de la Gare شهر لوکزامبورگ است.
هنگامی که به نحوی که وزیر امنیت داخلی، هنری کاکس، در حال برنامه ریزی برای رسیدگی به این وضعیت است،  Pascal Ricquier رئیس سندیکای SNPGL اظهار داشت که او نسبت به شک و تردید است.
برای Ricquier، سیاست "یک کسب و کار عجیب و غریب" است و اگر چیزی شبیه به این اتفاق می افتد، یک سیاستمدار همیشه سعی خواهد کرد که از وضعیت خارج شود. رئیس جمهور SNPGL تاکید کرد که در ایستگاه راه آهن پایتخت مشکل وجود دارد، و این مشکل "کوچک نیست". پلیس باید افسران بیشتری را استخدام کند تا وضعیت را تحت کنترل قرار دهد، اما وزیر تنها به "صحبت کردن در مورد مسئله" پرداخته است، بدون داشتن یک طرح واقعی.
در حالی که سندیکای پلیس منتظر شنیدن اقدامات وزیر است که در ماه اکتبر اعلام شود، همچنین انتقاد میکندد کهچرا وزیر Kox با اتحادیه های کارگری پلیس صحبت نمی کند.
به گفته Ricquier، شکی نیست که پلیس باید وظایف خاصی را به دیگران اعطا کند، به عنوان مثال حمل و نقل زندانی.
Ricquier همچنین طرفدار تجهیز افسران پلیس با Bodycams و افزایش نظارت تصویری به طور کلی است. رئیس سندیکا SNPGL تأکید کرد  پلیس باید با بجای استفاده از "روش های قدیمی" روش ها و متد های جدید را جایگزین کند.
سندیکای کارگری پلیس تقاضای خود را برای "Platzverweis" تکرار کردند، به عنوان مثال، حق اخراج افراد از مکان های عمومی.


منبع