اولین روز مدرسه در لوکزامبورگ

15.09.2021

15 سپتامبر اولین روز مدرسه در مدارس ابتدایی لوکزامبورگ بود.
کمتر از 60،000 کودک در پایه 1 تا 4 امروز به مدرسه باز می گردند.
سال اول دبيرستان ها پنجشنبه برمي گردند و بقيه در روز جمعه .
دستور ماسک اجباری برداشته شده است ؛ بچه ها دیگر نیازی به پوشیدن آنها در کلاس ندارند.
آنها می توانند به طور داوطلبانه دو بار در هفته آزمایش کوید شوند.


منبع