دریافت نسخه الکترونیکی سوءسابقه کیفری در مای گیشه

15.10.2021

در 8 سال گذشته برای ساکنان امکان درخواست نسخه کاغذی سوابق کیفری خود از طریق MyGuichet وجود داشته است. اکنون می توانید نسخه الکترونیکی آن را بارگیری کنید.
به جای دریافت یک نسخه از سوابق کیفری از طریق پست ، اکنون می توانید آن را در برگه "ارتباطات من" از طریق بستر MyGuichet.lu بارگیری کنید. 
فایل PDF را می توان به راحتی به ایمیل ها یا برنامه های شغلی آنلاین با کد QouvCheck متصل کرد تا صحت سند را تأیید کند.
افرادی که مایل به دریافت سابقه کیفری خود به صورت کاغذی هستند همیشه می توانند آن را شخصاً از بخش سوابق کیفری در شهرک قضایی واقع در لوکزامبورگ یا از طریق پست ، پست الکترونیکی یا فکس درخواست کنند. Source: News RTL Lëtzebuerg