اخطار : آغاز فصل شکار از 16 اکتبر 2021

15.10.2021

این فصل تا 31 ژانویه 2022 ادامه خواهد داشت.
چند توصیه مفید به رانندگان :
- هنگام عبور از جاده های ملی یا بین شهری، مراقب پرش یا عبور حیوانات هنگام فرار باشید
- در صورت تصادف با یک حیوان سریعا با پلیس تماس بگیرید تا گواهی تصادف با حیوان را برای بیمه اتومبیل شما صادر کند.
- در صورت دیدن عبور حیوانات چنانچه اتومبیل های پشتی به شما نزدیک بودند از دور فلاشر ها ها یا هر چهار راهنمای خود را به منظور آگاه ساختن رانندگان پشت سر روشن کنید و بعد ترمز بگیرید.
- در صورت مشاهده حیوانات زخمی یا بچه حیوانات آواره به آنها نزدیک نشوید فورا با پلیس یا شهرداری منطقه تماس بگیرید و آدرس دقیق را برایشان توضیح دهید.
و در آخر در پیچ و خم جاده ها با سرعت مجاز برانید و جان سرنشین ها و حیوانات رهگذر در جاده را به خطر نیاندیزید.
همه تاریخ های فصل شکار را می توانید در وب سایت geoportail.lu پیدا کنید. فدراسیون شکارچیان لوکزامبورگ خواهان درک این مطلب است که بخش هایی از جنگل های کشور برای مدت محدود قابل دسترسی نخواهند بود. هنگام پیاده روی در جنگل ها لطفا از رها کردن سگ های خانگی خود خودداری کنید.

 

 Source: News RTL Lëtzebuerg