اعلام هشدار زرد در لوکزامبورگ برای چهارشنبه شب

20.10.2021

متئو لوکس ، لوکزامبورگ را برای شب چهارشنبه تا پنجشنبه در حالت هشدار زرد قرار داده است.
امشب از ساعت 1 بامداد وزش باد تا 90 کیلومتر بر ساعت پیش بینی می شود. این پیش بینی ها متئولوکس را بر آن داشت تا لوکزامبورگ را تحت هشدار زرد قرار دهد.
این هشدار تا ظهر پنجشنبه معتبر خواهد بود. ایستگاه هواشناسی هشدار می دهد که هنگام برخورد جبهه سرد با لوکزامبورگ (2 صبح تا 5 صبح و 7 صبح تا 10 صبح) ، ممکن است در برخی نقاط به 90 کیلومتر بر ساعت برسد.
در صورت رانندگی یا انجام هرگونه فعالیتی که ممکن است تحت تأثیر آب و هوا قرار گیرد ، باید بیشتر مراقب باشید.
مراقب افتادن و شکستن شاخه و تنه درختان باشید. 

 Source: News RTL Lëtzebuerg