آیا جمعیت لوکزامبورگ برای یک حادثه احتمالی آماده است؟

25.10.2021

با وجود یک نیروگاه هسته ای (در فرانسه) در فاصله 20 کیلومتری لوکزامبورگ، آیا جمعیت لوکزامبورگ برای یک حادثه احتمالی آماده است؟ نظرات در مورد میزان ایمنی نیروگاه متفاوت است ، اما شکی نیست که یک حادثه احتمالی عواقب مخربی برای لوکزامبورگ به همراه خواهد داشت.
حتی در طول بحران کووید، کشورهای همسایه جمعیت خود را برای آماده شدن برای یک حادثه احتمالی آماده کرده بودند. برای مثال در آلمان از طریق رویدادهایی مانند روز هشدار ملی، از طریق این ابتکارات، مردم این امکان را داشتند که بیاموزند بین صداهای مختلف آژیر، نحوه واکنش و اولین اقدامات تمایز قائل شوند.

 لوکزامبورگ چطور؟
برای دو دیدگاه متفاوت، خبرنگاران RTL با پاتریک ماژروس، رئیس بخش حفاظت در برابر تشعشعات اداره بهداشت وزارت بهداشت، و پل پولفر از "Nationalen Aktionuskomitee géint Atomkraaft"، اتحاد ضد انرژی هسته‌ای لوکزامبورگ که اعضای آن عبارتند از اتحادیه های کارگری، سازمان های غیردولتی و احزاب سیاسی صحبت کردند.
در دهه 70، لوکزامبورگ برنامه‌هایی را برای احداث نیروگاه هسته‌ای خود در Remerschen، با هماهنگی فرانسه برای نیروگاه هسته‌ای در چند کیلومتری بالای رودخانه موزل توسعه داد، طرحی که در زمانی کم با رای اکثریت حزب حاکم LSAP رد شد.  
آقای پولفر از Nationalen Aktiounskomitee می گوید: "بحث پیرامون احداث آن نیروگاه برای منظر سیاسی و جامعه مدنی لوکزامبورگ که در حال حاضر وجود دارد ، شکل دهنده بود." امروز، این کشور در رویکرد ضد انرژی هسته‌ای خود یک دست مانده است و اخیراً، لوکزامبورگ و آلمان درخواست‌های خود را از فرانسه برای بستن نیروگاه برق کاتنوم مجددا ارائه کردند.
در طول سال های گذشته چندین حادثه در نیروگاه Cattenom رخ داده است. نمونه های اخیر شامل یک کارمند آلوده به مواد رادیواکتیو است و راکتورها مجبور شده اند دوبار خاموش شوند ، یک بار در ماه جولای و یک بار در اکتبر. طی یک حادثه مهم در سال 2020 ، فرانسه فقط سه روز بعد به لوکزامبورگ اطلاع داد. Source: News RTL Lëtzebuerg