مجازات حبس و جریمه نقدی برای فرانک انگل

26.10.2021

دادستان استدلال کرد که فلیکس آیشن و آندره مارتینس، نمایندگان مجلس از حزب CSV، هر کدام مستحق شش ماه حبس مشروط هستند.
روز سه شنبه آخرین روز محاکمه در مورد پرونده فرانک انگل، رئیس سابق حزب مردم سوسیال مسیحی لوکزامبورگ (CSV) بود.
فرانک انگل به کلاهبرداری، خیانت در امانت، پولشویی و جعل متهم است. قرارداد کاری منعقد شده بین او و انجمن غیرانتفاعی "CSV-Frëndeskrees" (ترجمه شده: حلقه دوستان CSV) در مرکز محاکمه قرار دارد. شش عضو حزب مردمی سوسیال مسیحی (CSV) با او در معرض اتهام هستند.
دادستانی برای هر سه متهم درخواست حبس کرد، اما در هر پرونده برای کل دوره آزمایشی (حبس مشروط) نیز پیشنهاد کرد: نه ماه برای فرانک انگل، و شش ماه برای فلیکس آیشن و آندره مارتینز. در واقع، این احکام زندان اجرا نمی شود مگر اینکه نقض شرایط مشروط مشخص شود.
دادستانی همچنین استدلال کرد که استفانی ویدرت، الیزابت مارگ، ژرژ هایرنت و ژرژ پیرت اعضای حزب CSV باید جریمه شوند .


 Source: News RTL Lëtzebuerg