عملیات گسترده مواد مخدر در منطقه گار و هولریچ

27.10.2021

سه شنبه 32 افسر پلیس و یکی از اعضای تیم گمرک به همراه سگ موادیاب یک عملیات بزرگ کشف مواد مخدر را انجام دادند که هولریچ و منطقه گار را تحت پوشش قرار داد.
مأموران شش قطار از رودانژ را در ایستگاه هولریچ بازرسی کردند و در آنجا دو فروشنده را با کمک یک سگ مواد یاب شناسایی کردند.  این دو عامل تحویل مراجع قاضی داده شدند. یک نفر دیگر نیز به صورت غیرقانونی در کشور حضور داشت که در این عملیات دستگیر شد.
در ایستگاه اصلی قطار در شهر لوکزامبورگ، پلیس یک فروشنده مشکوک مواد مخدر را دستگیر کرد که رفتار مشکوک او توجه مأموران را به خود جلب کرد. او در حال دور انداختن 44 بسته مواد مخدر دستگیر شد. ماموران همچنین مبلغ 358 یورو و یک گوشی تلفن همراه را ضبط کردند. مدعی العموم دستور بازداشت این مرد را صادر کرد و پس از جلسه دادگاه صبح چهارشنبه در برابر دادگاه به بازداشت موقت محکوم شد. Source: News RTL Lëtzebuerg