رئیس لوکسور می گوید: یک کار آکادمیک بدون درج پاورقی کاملاً غیرقابل درک است

29.10.2021

کلود زیمتس از RTL با رومن جبلیک، مدیر سازمان حق کپی رایت لوکزامبورگ (Luxorr) در رابطه با اتهامات مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد نخست وزیر صحبت کرد.
جبليك گفت كه اعتبار نخست‌وزير در خطر است، اما او معتقد است كه دانشگاه در اصل در اين مورد مقصر است.
جبليك تاكيد كردکه تعریف علم و كار علمي به وضوح مشخص شده اند. او گفت که یکی از معیارهای مهم برای کار علمی صداقت است که دربرگیرنده  اعتبار بخشی به یک تفکر علمی است به این معنی که 
ان تفکر توسط یک فردشکل گرفته شده  یا بر اساس نوشته‌ها و مطالب کشف شده  قبلی موجود است. او افزود که اگر چنین باشد، باید به وضوح به هر تفکری برچسب مشخص مربوط به 
ان را  زد.  استناد و نقل قول  یک مطلب چیز تازه ای نیست ، بلکه یک اصل اساسی برای یک کار آکادمیک و تحقیقاتی است.
جبليك گفت: «غيرقابل درک است كه بتل بگويد «من وجدانا بدون انکه بدانم این کار اشتباهی است آن را انجام دادم». من او را باور دارم، اما اگر اینطور باشد، او نتوانسته تکلیف قانونی خود را  را در آن زمان درک کرده باشد، در این صورت این وظیفه استاد بوده که به او بگوید.»
از این نظر، جبلیک دانشگاه نانسی را مقصر می‌داند و بیان می‌کند که این استدلال که فناوری کامپیوتری سرقت ادبی 20 سال پیش در دسترس نبود، مورد بررسی قرار نگرفت. او گفت این واقعیت که هیچکس به عدم ارجاع در زمان ارائه پایان نامه اشاره نکرده است، درست نیست.
استاد مسئول مربوطه تاکنون این انتقاد در مطبوعات علیه بتل را کم اهمیت جلوه داده است. جبليك گفت كه دانشگاه از آن زمان تحقيقاتي را در مورد اين موضوع آغاز كرده است، اما اعتبار بتل در نهایت آسيب ديده است. وی افزود: جامعه باید به طور کلی نسبت به حقوق مربوط به مالکیت تفکرات علمی شخصی خود آگاهی بیشتری داشته باشند تا از وقوع سرقت ادبی در آینده و ذهنیت به اصطلاح «کپی پیست» جلوگیری شود.Source: News RTL Lëtzebuerg