ژان آسلبورن: 39 نفر از افغانستان اجازه اقامت گرفتند

04.11.2021

در بیانیه ای که روز چهارشنبه منتشر شد، ژان آسلبورن وزیر امور خارجه به انتقادات اخیر شورای پناهندگان لوکزامبورگ واکنش نشان داد.
یک هفته پیش، شورا ابراز تاسف کرد که فرآیند تصمیم گیری اداری برای حمایت بین المللی در حال حاضر "به طور کامل به حالت تعلیق درآمده است". این وزارتخانه اکنون این سرزنش ها را رد کرده است.
این وزارت اذعان کرد که در مورد متقاضیانی که در خطر رد شدن هستند، مقامات در حال حاضر منتظر اطلاعات قابل اعتمادتر در مورد وضعیت میدانی هستند. این وزارتخانه با اشاره به اینکه مقامات قضایی با این موضع موافق هستند، تاکید می‌کند که این به نفع متقاضیان مربوطه است.
در 15 اوت 2021، طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و دولت جدیدی را تشکیل دادند. هزاران نفر متعاقبا از کشور فرار کردند. Source: News RTL Lëtzebuerg