گزارش نشت زیست توده در هوولانژ

08.11.2021

به دلایل ناشناخته، نقصی در کارخانه بیوگاز محلی ایجاد شد که باعث شد مقدار زیادی زیست توده به داخل میلباخ ریخته شود.
این حادثه در ساعات اولیه بامداد یکشنبه رخ داد. وسعت نشت معلوم نیست.
تیمی متشکل از آتش نشانان، ماموران پلیس و اعضای سازمان مدیریت آب به محل اعزام شدند تا خسارات وارده را کاهش دهند و تحقیقات در مورد موضوع را آغاز کنند.
بر اساس اطلاعات RTL، و برخلاف آنچه در ابتدا گزارش شده بود، این Millebaach نبود که تحت تأثیر قرار گرفت، بلکه Näerdenerbaach بود. Source: News RTL Lëtzebuerg