سرقت مسلحانه از عابر پیاده در کیرچبرگ

10.11.2021

حوالی ساعت 18 عصر روز سه شنبه، فردی ناشناس عابر پیاده را با اسلحه تهدید کرده و بعد از ربودن کیف وی با با دوچرخه فرار کرد.
سارق قربانی را با اسلحه تهدید کرده و او را مجبور کرد که کیف خود را رها کند و بعد با دوچرخه فرار کرد. تا کنون پلیس موفق به دستگیری و ردیابی سارق نشده است.
به گفته پلیس، عامل جرم به زبان فرانسوی صحبت می کرد، قدش حدود 1.65 تا 1.70 متر بود، لاغر  و لباس تیره به تن داشت. او نقاب مشکی بر صورت داشته و مسلح به یک اسلحه مشکی است.


 Source: News RTL Lëtzebuerg