نجات سه نفر در دیفردانژ از شعله های آتش

15.11.2021

آتش سوزی بزرگی در خیابان دو سولوو در دیفدردانژ در ساعت 2 بامداد شنبه رخ داد. شصت و سه آتش نشان برای خاموش کردن شعله های آتش بسیج شدند.
صبح روز شنبه در جریان مداخله بزرگ آتش نشانی در دیفردانژ سه نفر از شعله های آتش نجات یافتند. به گفته خدمات اورژانس، آتش سوزی در سرداب یک خانه مسکونی واقع در خیابان دو سولوو در دیفردانژ حوالی ساعت 2 بامداد رخ داد.
سه نفر در داخل گیر افتاده بودند و اولین واحدهای حاضر در صحنه با نردبان وارد شعله های آتش شدند تا آنها را نجات دهند.
مصدومان تحت مراقبت قرار گرفتند و سپس برای بررسی به بیمارستان منتقل شدند. آتش سوزی پس از سرایت به طبقه دوم محل سکونت در نهایت حوالی ساعت 3 بامداد مهار و در ساعت 4:30 بامداد اطفا شد.
در مجموع 63 آتش نشان و 9 گروه آتش نشانی برای اطفای حریق بسیج شدند. آمبولانس ها و یگان حوادث غیر مترقبه نیز به محل حادثه اعزام شدند. Source: News RTL Lëtzebuerg