رای مثبت مجلس به سومین دوز واکسن

17.11.2021

نمایندگان مجلس لوگزامبورگ روز سه شنبه به واکسیناسیون تقویتی کووید برای کل جمعیت لوکزامبورگ رای دادند.
همه احزاب به استثنای déi Lenk که رای ممتنع داد، به این قانون رای مثبت داند.
قانونی که توسط CSV معرفی شده است، تصریح می‌کند که «کل جمعیت واجد شرایط برای واکسن» واکسن تقویتی داوطلبانه دریافت کنند تا ایمنی در برابر ویروس را افزایش دهد. همچنین پیشنهاد می‌کند که دولت می‌تواند تمام مراکز واکسیناسیون را در کشور «در صورت نیاز» بازگشایی کند. در حال حاضر تنها سه مرکز باز هستند:  Limpertsberg،  Esch-sur-Alzette و  Ettelbruck.
شورای عالی بیماری های عفونی هنوز به نفع دوز سوم صحبتی نکرده است. قرار است دولت این هفته این سوال را بررسی کند.
در حال حاضر، افراد بالای 65 سال و کارکنان بهداشتی برای دریافت سومین دوز واکسن، تنها با استفاده از واکسن‌های mRNA (Pfizer و Moderna) و محدود به شش ماه پس از واکسن‌های قبلی دعوت شده‌اند. Source: News RTL Lëtzebuerg