نتایج آزمایشگاهی احتمال هاری و دیستمپر را رد می کند

23.11.2021

روباهی که مظنون به سه حمله گازگرفتگی در هفته‌های اخیر بود، در 10 نوامبر بوسیله گلوله بیهوش شده و تحویل آزمایشگاه داده شد.
مظنون متعاقباً بعد از بازرسی توسط دامپزشکی به آزمایشگاه ملی فرستاده شد. تجزیه و تحلیل ها تأیید کرد که روباه نه از بیماری هاری رنج می برد و نه از دیستمپر. این نتایج توسط مراکز تحقیقاتی خارجی و مستقل نیز تایید شد.
یک بیانیه مطبوعاتی مربوطه نتیجه می گیرد که حملات گازگرفتگی احتمالاً حوادث نامنظم بوده است.
توضیح احتمالی این است که حیوان ممکن است توسط انسان تغذیه شده باشد و بنابراین بین مردم برای غذا ارتباط برقرار کرده است.


 Source: News RTL Lëtzebuerg