پروفسور دکتر پل ویلمز می گوید که اعداد این هفته نتیجه ماه های آینده را تعیین خواهند کرد

23.11.2021

همکاران ما از RTL با سخنگوی گروه ویژه کووید-19 در مورد جدیدترین تحولات در  پیرامون این همه گیری صحبت کردند.
هفته گذشته، گروه ویژه نسبت به افزایش تصاعدی عابتلا های جدید هشدار داد، به ویژه با توجه به اینکه نرخ واکسیناسیون در کشور از تابستان رکود بوده است. پروفسور دکتر ویلمز اظهار داشت: "در حال حاضر با دو مشکل روبرو هستیم. یکی، ایمنی واکسن های تزریق شده پایین آمده، و دیگری، نوع دلتا مسری تر در کشور رایج است."
فعالیت‌های اجتماعی نیز در چند ماه گذشته سرعت گرفته است. از آنجایی که کریسمس به آرامی و در عین حال پیوسته نزدیک می شود، تعداد فزاینده ای از رویدادها بیشتر برگزار می شود. پروفسور دکتر ویلمز، بر اهمیت واکسن های تقویت کننده تاکید کرد، که امیدوار است به طور متوسط ​​2000 دوز را بتوان به صورت روزانه تجویز کرد. وی خاطرنشان کرد: اگر فوراً شروع کنیم، باید بتوانیم تا اواخر ژانویه یا اوایل فوریه شاهد تاثیر آن باشیم.
 Source: News RTL Lëtzebuerg