پست لوکزامبورگ دفاتر خود را در لالانژ و خیابان بلوو می‌بندد

24.11.2021

شهردار اش-سور-آلزت، ژرژ میشو، روز چهارشنبه در جریان ارائه بودجه این شایعه را به روزنامه "Tageblatt" تایید کرد.
شرکت Post Luxembourg شعبه های خود را در Lalange و Rue de Belvaux برای همیشه می بندد.
ساختمان دفتر پست در لالانژ،  متعلق به شهرداری است. شورای شهرداری 100000 یورو برای ایجاد دفتری سرمایه گذاری خواهد کرد که به مسائل اجتماعی که سالمندان با آن مواجه هستند رسیدگی کند، گویا ساختمان حال حاضر پست قرار است برای این منظور استفاده شود.
بنابرین، تنها ساختمان بزرگ پست واقع در مرکز شهر Esch برای ارائه سرویس در شهر Esch باقی خواهد ماند. Source: News RTL Lëtzebuerg