درخواست کمک برای انجمن خیریه «لبخند» در 4 دسامبر 

25.11.2021

این موسسه خیریه درخواستی برای کمک های مالی برای اقلام زمستانی مانند کلاه، روسری، دستکش، کت، کفش، کیف یا تلفن همراه ارائه کرده است.
کمک‌های غیر نقدی خود را می‌توانید در تاریخ 4 دسامبر، بدون داشتن تماس در تالار Fondouq در دودلانژ تحویل دهید.
خیریه صرفاً به دنبال موارد ذکر شده در بالا است (همانطور که در بروشور دیده می شود). 
برای اطلاعات بیشتر به info@catchasmile.org ایمیل بزنید. Source: News RTL Lëtzebuerg