سرقت مسلحانه از یک کتابفروشی در جنوب کشور

26.11.2021

اندکی پس از ساعت 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه، یک سرقت مسلحانه از یک کتابفروشی در بلوار پرنس هنری در اش-سور-آلزت رخ داد.
مرد غریبه ای نقابدار با اسلحه کارکنان کتابفروشی را تهدید کرد. به گفته پلیس، احتمال می رود اسلحه یک هفت تیر باشد. عامل جنایت با پول های داخل صندوق متواری شد.
در پی این سرقت، پلیس عملیات جستجو را در داخل و اطراف اش-سور-آلزت آغاز کرد، اما موفقیت آمیز نبود.
بر اساس اطلاعات اولیه، فرد مظنون یک کت مشکی و ژاکت زمستانی و همچنین شلوار گرمکن خاکستری با نوشته مشکی روی یکی از پاچه های شلوار بر تن داشت. او همچنین یک کوله پشتی مشکی به همراه داشت.
پلیس به دنبال شاهدان احتمالی این سرقت است. شاهدان میتوانند اطلاعات خود را از طریق تماس 113 در اختیار پلیس بگذارند.
 Source: News RTL Lëtzebuerg