پلیس پس از گاز گرفته شدن یک زن توسط یک سگ به دنبال صاحب سگ است

26.11.2021

روز یکشنبه 21 نوامبر یک زن در نزدیکی قبرستان روستای اولم مورد حمله یک سگ قرار گرفت.
حوالی ساعت 16 روز یکشنبه زن مورد نظر توسط یک سگ بدون بند و رها شده گاز گرفته شد. این سگ از نژاد کانگال شپرد  و رنگ آن قهوه ای روشن بود.
پلیس Capellen درخواستی را برای صاحب سگ صادر کرده است که به شماره  244301000 یا از طریق ایمیل: Police.CAPELLENSTEINFORT@police.etat.lu با پلیس تماس بگیرد. Source: News RTL Lëtzebuerg