شروع واکسیناسیون کودکان 5 تا 11 ساله اکنون در مراکز واکسیناسیون

23.12.2021

به کودکان بین 5 تا 11 سال، دوز ضعیف تری از واکسن Biontech/Pfizer در مقایسه با کودکان بالای 12 سال تزریق می شود.
کودکان بین 5 تا 11 سال اکنون می توانند در یکی از سه مرکز واکسیناسیون: سالن ویکتور هوگو در لیمپرتسبرگ، اش-بلوال و اتلبروک واکسینه شوند.
دوز در نظر گرفته شده برای این گروه سنی فقط یک سوم دوز معمولی است. کودکان باید با سرپرست قانونی همراهی شوند. نوبت دهی را می توان به صورت آنلاین با استفاده از وب سایت www.impfen.lu تعیین کرد و به شماره تامین اجتماعی کودک نیاز است.
پزشکان اطفال همچنین می‌توانند برای کودکان در این گروه سنی تزریق را انجام دهند. لیستی از پزشکان اطفال که واکسن کووید را ارائه می دهند به زودی در سایت impfen.lu منتشر خواهد شد.
لطفاً توجه داشته باشید: کودکان نباید در مراکز پاپ آپ واکسینه شوند.


 Source: News RTL Lëtzebuerg