تعطیلات فروشگاه ها در نوئل - لوکرامبورگ

23.12.2021

جمعه 24/12/2021 اداره های دولتی تا ظهر باز خواهند بود و فروشگاه ها از ساعت 4 عصر تعطیل خواهند شد، در روز کریسمس 25 دسامبر 2021 فروشگاه ها تعطیل خواهند بود. چنانچه برای آخر هفته نیاز به خرید دارید حتما فردا تا قبل از ساعت 4 عصر خرید های خود را انجام دهید زیرا که شنبه و یکشنبه هیچ مکانی باز نخواهد بود. همچنین اگر کارت اعتباری ندارید، پیشنهاد میشود که باک سوخت اتومبیل خود را قبل از بسته شدن پمپ بنزین ها فول کنید زیرا که پمپ بنزین ها در زمان تعطیلی نوئل فقط با دستگاه های خود پرداز کارت اعتباری کار خواهند کرد.
در روز کریسمس و روز اول سال نو، فروشگاه ها  تعطیل خواهند شد.
2021/12/24: از ساعت 8 صبح تا 16 بعد از ظهر باز است - عصر تعطیل است
2021/12/25: تعطیل است
2021/12/26: تعطیل است
2021/12/31: از ساعت 8 صبح تا 16 بعد از ظهر باز است - عصر تعطیل است
2022/01/01: تعطیل است


Source: Luxemburger wort