افرادی که واکسینه نشده اند، خود را از مراسم مذهبی حذف می کنند

24.12.2024

رئیس انجمن "Actiun Lëtzebuergesch" و رئیس کلیسای کاتولیک، کلود باخ، صبح جمعه مهمان رادیو RTL بود.
کلود باخ علاوه بر کارش برای «Actiun Lëtzebuergesch»، رئیس کلیسای کاتولیک لوگزامبورگ نیز هست.
طبق قانون جدید تصویب شده کووید-۱۹، مراسم مذهبی باید تحت رژیم «2G+» (واکسینه شده یا درمان شده و آزمایش منفی برای تقویت نشده ها) از روز شنبه برگزار شود.
اساساً این بدان معنی است که فقط افراد واکسینه شده یا درمان شده می توانند در مراسم مذهبی شرکت کنند. و اگر هنوز واکسن تقویت کننده خود را دریافت نکرده اند، باید قبل از ورود به کلیسا آزمایش سریع انجام دهند.
کلود باخ تأکید کرد در حالی که انجام وظایف دین آزادانه است، شکی نیست که بهداشت عمومی در حال حاضر در اولویت مطلق است.
مواردی وجود داشته است که افرادی که از واکسینه شدن خودداری می‌کنند ز این موضوع ابراز تاسف میکنند که از کلیسا محروم شده‌اند.
پاسخ کلود باخ به این افراد این است: "ما شما را مستثنی نمی کنیم، بلکه شما خود را حذف می کنید". باخ اظهار داشت که آنها به سادگی باید اطلاعات و خدمات رادیو یا تلویزیون و رسانه ها را دنبال کنند. Source: News RTL Lëtzebuerg