زمان انتظار برای دوز تقویت کننده کووید به چهار ماه کاهش یافت

03.01.2022

از 3 ژانویه، افرادی که به طور کامل  با دو دوز واکسینه شده اند در لوکزامبورگ میتوانند چهار ماه پس از آخرین دوز خود، به جای شش ماه قبلی، دوز تقویت کننده کووید را دریافت کنند.
افرادی که دو دوز Moderna یا BioNTech/Pfizer یا دوز اول AstraZeneca و دوز دوم واکسن mRNA (همچنین به عنوان Mix & Match شناخته می‌شود) دریافت کرده‌اند، چهار ماه پس از تزریق دوم خود واجد شرایط دریافت تقویت‌کننده واکسن هستند.
افرادی که دو دوز AstraZeneca دریافت کرده اند، چهار ماه پس از تزریق دوم واجد شرایط برای تقویت واکسن هستند.
افرادی که یک دوز واکسن را از جانسون اند جانسون دریافت کرده اند، یک ماه پس از اولین تزریق خود واجد شرایط تقویت کننده mRNA هستند.
افرادی واجد شرایط برای دوز تقویتی، یک دعوتنامه رسمی از طرف دولت با دستورالعمل هایی در مورد نحوه گرفتن وقت در یکی از مراکز فوق یا از طریق  پزشک عمومی دریافت می کنند. برای کمک به کاهش زمان انتظار، توصیه می شود که افراد قبل از اقدام به گرفتن وقت، منتظر دریافت دعوتنامه خود در پست باشند.
از ساکنان لوگزامبورگ که در کشور های دیگری غیر از لوکزامبورگ واکسینه کرده‌اند دعوت می‌شود تا خود را بدون قرار ملاقات در هر یک از مراکز واکسیناسیون برای دریافت تقویت کننده معرفی کنند.
لیست کاملی از مراکز واکسیناسیون و پزشکان ارائه دهنده واکسیناسیون را می توان در www.impfen.lu یافت.
به همین ترتیب، یک خط تلفن برای کسانی که ممکن است به کمک شخصی یا اطلاعات اضافی در مورد وضعیت واکسیناسیون خود نیاز داشته باشند در دسترس است. با شماره تلفن 24765533 تماس می‌گیرید.


 Source: News RTL Lëtzebuerg