تغییر در دولت و نگاهی به گذشته

03.01.2022

روز چهارشنبه، دولت بتل خود را در پیکربندی جدیدی خواهد یافت و سه چهره جدید به کابینه اضافه خواهند شد.
اما این اولین بار نیست که ائتلاف آبی-قرمز-سبز فعلی شاهد تغییرات زیادی است. در اینجا نگاهی کوتاه به گذشته خواهیم داشت.
اولین سازماندهی مجدد دولت "Bettel" در آگوست 2019 انجام شد. فلیکس براز، وزیر دادگستری و معاون نخست وزیر، دچار حمله قلبی شد و فرانسوا باوش مجبور شد سمت معاون نخست وزیر را بر عهده بگیرد و وزارت دادگستری به وزیر فرهنگ سپرده شود. سام تانسون چهره جدیدی در کابینه هنری کاکس بود که وزیر مسکن و سپس وزیر پلیس شد.
در فوریه 2020، وزیر LSAP و معاون نخست وزیر اتین اشنایدر استعفا داد. همکار فرانتس فایو که جای او را به عنوان وزیر همکاری های توسعه و امور بشردوستانه و وزیر اقتصاد گرفت، گفت: "او می خواهد زندگی خود را پس بگیرد".
وزیر حمایت از حق مصرف کننده، Paulette Lenert مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده گرفتو به بعد از دستیابی به این سمت با یک بیماری همه گیر مواجه شد.
در نوامبر 2021، وزیران دن کرش و رومین اشنایدر استعفای خود را به دلایل سلامتی اعلام کردند. پیر گرامنیا، وزیر دارایی نیز از سمت خود استعفا داد و خواستار وقت بیشتر برای خانواده بود.

تغییر در روز چهارشنبه
پائولت لنرت در کنار فرانسوا باوش معاون نخست وزیر خواهد شد. کلود هاگن، شهردار دیکیرش، وزیر تامین اجتماعی و وزیر کشاورزی، باغداری و توسعه روستایی می شود. ژرژ انگل، رئیس LSAP مسئولیت کار و ورزش را بر عهده خواهد گرفت.
مارشال دادگاه بزرگ دوک، یوریکو بکز، وزیر دارایی بعدی و اولین زن در تاریخ لوکزامبورگ خواهد بود که چنین کاری را انجام می دهدسمتی را بعهده میگیرد. Source: News RTL Lëtzebuerg