چه زمانی باید در سال 2022 تعطیلات خود را بگذرانید؟

03.01.2022

استراتژیک ترین لحظات سال 2022 برای چند روز مرخصی چیست؟ 
1 ژانویه روز شنبه بود، اما نگران نباشید: قانون کار لوکزامبورگ بیان می کند که کارمندان ممکن است از یک روز مرخصی جبرانی بهره مند شوند که می تواند در عرض سه ماه از زمانی که تعطیلات رسمی به آخر هفته می رسد استفاده شود.
در سال 2022، پنج آخر هفته وجود دارد که به سه روز ادامه می‌یابد: عید پاک (دوشنبه، 18 آوریل)، روز اروپا (دوشنبه، 9 مه)، دوشنبه سفید (6 ژوئن)، عروج مریم (دوشنبه، 15 اوت)، و روز باکسینگ (26 دسامبر).
سپس سه روز تعطیل وجود دارد که با یک روز تعطیل قبل یا بعد، می‌توانند به آخر هفته طولانی‌تری متصل شوند: روز معراج مسیح (پنج‌شنبه، 26 مه)، روز ملی (پنج‌شنبه، 23 ژوئن) و روز همه قدسین (سه‌شنبه، 1 نوامبر) .
بنابراین مطمئن شوید که در سال 2022 هوشمندانه برنامه ریزی کرده و درخواست های تعطیلات خود را از قبل تحویل دهید! 
توضیح مترجم : البته اگر به شرطی که صاحب کار شما جز اقلیتی از دونر کبابی ها یا رستوران های سودجوی نباشند که حق کارگران پای مال میکنند، که در اینصورت همیشه قانون طرف شماست فقط لازمه که ترس رو کنار گذاشته و به زور قانون حقتون رو پس بگیرید.
 
لیست تعطیلات رسمی
سال نو: شنبه، 1 ژانویه 2022
دوشنبه عید پاک: دوشنبه، 18 آوریل 2022 (سه روز آخر هفته)
روز کارگر: یکشنبه، 1 مه 2022
روز اروپا: دوشنبه، 9 مه 2022 (سه روز آخر هفته)
معراج مسیح: پنجشنبه 26 می 26 2022 (امکان پر کردن شکاف با مرخصی در روز جمعه)
دوشنبه سفید: دوشنبه 6 ژوئن 2022 (آخر هفته سه روزه)
تعطیلات ملی: پنجشنبه، 23 ژوئن 2022 (امکان پر کردن شکاف با تعطیلات در روز جمعه)
عروج مریم: دوشنبه، 15 آگوست 2022 (سه روز آخر هفته)
روز همه قدسین: سه شنبه، 1 نوامبر 2022 (امکان پر کردن شکاف با تعطیلات در روز دوشنبه)
کریسمس: یکشنبه، 25 دسامبر 2022
روز دوم کریسمس: دوشنبه، 26 دسامبر (آخر هفته سه روزه)


 Source: News RTL Lëtzebuerg