صف های طولانی خارج از آزمایشگاه ها

03.01.2022

چندین آزمایشگاه در روز دوشنبه با هجوم فراوان متقاضی روبه رو شدند، این متقاضیان پس از تعطیلات کریسمس برای حضور در محل کار مجبور به انجام آزمایش PCR شدند. در آزمایشگاه Bionext در Leudelange، هجوم مردم حتی ترافیک را مختل کرد.
صف های طولانی خارج از آزمایشگاه های آزمایش PCR در سراسر کشور، مانند آزمایشگاه Bionext در Leudelange وجود داشت.
با انتظار موجی از متقاضیان، آزمایشگاه Bionext صد جای پارک اضافی تدارک دیده بود، اما این کافی نبود. پارکینگ در اوایل صبح به حداکثر ظرفیت رسید و باید بسته می شد. مردم خودروهای خود را در کنار جاده یا منطقه صنعتی پارک کرده و با پای پیاده به راه خود ادامه دادند و باعث هرج و مرج ترافیکی شدند.
گزارشات مشابهی از مرکز واکسیناسیون Esch/Belval اعلام شد که در آن دوزهای تقویت کننده با قرار قبلی و اولین دوز واکسن بدون قرار ملاقات قبلی انجام می شد.
برخی از مردم مجبور شدند بیش از یک ساعت در صف منتظر بمانند.


 Source: News RTL Lëtzebuerg