پانزده درصد از معلمان لوکزامبورگ در قرنطینه هستند

05.01.2022

تعجب آور نخواهد بود: نرخ بالای کووید بر آموزش نیز تأثیر می گذارد.
به گفته منابع RTL، حدود 15 درصد از معلمان لوکزامبورگ دارای تست مثبت یا در انزوا هستند.
به گفته منابع، خود وزیر آموزش و پرورش وضعیت را  "نگران کننده" می خواند.
یکی از اقدامات فوری انجام شده این خواهد بود که کلیه خروجی های در مدارس (معلمان اخراجی ، استعفا داده یا قرارداد آن ها تمام شده) لغو خواهد شد.
وزیر امور خارجه روز چهارشنبه با نمایندگان اتحادیه ها دیدار خواهد کرد تا در مورد این وضعیت صحبت کند. Source: News RTL Lëtzebuerg