یوریکو باکس، ژرژ انگل و کلود هاگن به عنوان وزیر سوگند یاد کردند

05.01.2022

به دلیل مثبت بودن آزمایش کووید-19 گراند دوک هنری در روز سه‌شنبه، استعفای رسمی وزرا پیر گرامنیا، دان کرش و رومین اشنایدر نیز لغو شدند.
وزرای جدید یوریکو باکس، ژرژ انگل و کلود هاگن صبح روز چهارشنبه توسط دوک بزرگ هنری سوگند یاد کردند. از آنجایی که اخیراً آزمایش کووید-19 رئیس دولت مثبت شد، وی در قلعه کولما-برگ ماند و به جای آن از طریق تماس ویدیویی وظایف خود را انجام داد.
یوریکو باکس که تا بحال در سمت خود به عنوان مباشر سلطنتی دربار بزرگ دوک، از نزدیک با دوک بزرگ کار کرده بود. او در پایان این مراسم تاکید کرد که برای پیوستن به وزارت جدیدش "انگیزه بالایی دارد".
ژرژ انگل قبلا به عنوان رئیس گروه پارلمانی LSAP در اتاق نمایندگان خدمت می کرد. او هم وزارت کار و هم وزارت ورزش را از دن کرش تحویل می گیرد.
کلود هاگن، هم حزبی انگل و شهردار سابق دیکیرش، جانشین رومن اشنایدر به عنوان وزیر کشاورزی و وزیر تامین اجتماعی شد. هاگن اعتراف کرد که او نیز ترجیح می‌داد شخصاً توسط دوک بزرگ سوگند یاد کند، اما اذعان داشت که "در این دوران هر چیز غیر ممکنی، بطوری دیگر ممکن هستش".
هاگن باید با چندین پرونده مهم مقابله کند. به عنوان وزیر کشاورزی، او باید برنامه استراتژی ملی لوکزامبورگ را به پایان برساند و آن را به کمیسیون اروپا در بروکسل ارسال کند. در همین حال، پروژه اصلی او به عنوان وزیر تامین اجتماعی احتمالا دیجیتالی کردن این بخش در قالب پلتفرم eSanté است.
نخست وزیر زاویر بتل نیز در مراسم صبح چهارشنبه حضور داشت. پس از پرس و جو، بتل تایید کرد که گراند دوک هنری "کمی بهتر از دیروز"  است. دادگاه سلطنتی دوک بزرگ قبلاً اعلام کرده بود که دوک بزرگ "چند علائم" کووید-19 را نشان می دهد.
به دلیل انزوای رئیس دولت، خداحافظی وزرای سابق گرامگنا، کرش و اشنایدر نیز باید لغو می شدند. آنها بعدازظهر چهارشنبه با وزارتخانه های مربوطه خداحافظی کرده و قدرت خود را به سه عضو جدید دولت منتقل کردند.

 
 Source: News RTL Lëtzebuerg