زاویر بتل اعلام کرد شورای ایالتی روز جمعه درباره دستور واکسن بحث خواهد کرد

06.01.2022

زاویر بتل، نخست وزیر لوکزامبورگ روز چهارشنبه گفت، شورای دولتی در مورد معرفی احتمالی دستور واکسن (واکسیناسیون اجباری) این جمعه بحث خواهد کرد.
نخست وزیر این خبر را بعد از ظهر چهارشنبه پس از یک کنفرانس مطبوعاتی غیرمرتبط درباره آب و هوا منتقل کرد.
این سیاستمدار DP تأکید کرد که هنوز لایحه تمام شده ای برای تصویب وجود ندارد، بلکه یک سند مشورتی است که نمایندگان مجلس قبل از بحث مربوطه دریافت خواهند کرد. سپس انتظار می رود متن دستور پیشنهادی اصلاح شود تا شامل پیشنهادات ارائه شده در اتاق نمایندگان شود.
نخست وزیر بتل توضیح داد: "ما این پیش نویس را آماده کردیم تا حداقل مبنایی داشته باشیم که بتوانیم بحث های خود را بر اساس آن بنا کنیم. چندین گزینه همچنان باقی مانده است، و قرا نیست که ما چیزی را دیکته کنیم و قبل از ارائه پیش نویس لایحه مصمم هستیم که به انتقادات اتاق گوش فرا دهیم و با آنها نتیجه گیری کنیم ."
نخست وزیر بتل گفت: اگر اجماع گسترده ای برای دستور واکسن حاصل شود، متن در اسرع وقت برای ارسال آن در هفته آینده تکمیل می شود. وی ادامه داد: هیچ قصدی برای معرفی تنها با 31 رأی وجود ندارد. Source: News RTL Lëtzebuerg