زنان باردار واجد شرایط برای تزریق تقویت کننده پس از سه ماهه اول

06.01.2022

نمایندگان DP کارول هارتمن و کلود لامبرتی یک سوال پارلمانی در مورد واکسیناسیون زنان باردار ارائه کردند.
پالت لنرت در پاسخ خود توضیح داد که به زنان باردار پس از سه ماه اول بارداری، تقویت کننده پیشنهاد می شود.
هارتمن و لامبرتی در پرس و جوی خود گفتند که گزارش هایی مبنی بر رد شدن زنان باردار از قرار ملاقات های تقویت کننده خود در مراکز واکسن لوکزامبورگ وجود داشته است. به این زنان توصیه شد برای دریافت تقویت کننده، قرار ملاقات های جدید با پزشک عمومی خود یا در مراکز داشته باشند.
لنرت در جواب گفت : در مراحل اولیه کارزار واکسن، شورای عالی بیماری‌های عفونی لوکزامبورگ با واکسیناسیون زنان باردار مخالفت کرد، موضعی که بعداً پس از داده‌های جدید اصلاح شد. در حال حاضر بحث تزریق دوز تقویت کننده در بارداری مورد بحث قرار نگرفته است که ممکن است باعث تردید برخی از پزشکان مراکز واکسن در تجویز دوز سوم برای زنان باردار شده باشد.


 
Source: News RTL Lëtzebuerg