یک پاپ آپ جدید واکسیناسیون در منطقه Gare باز شد

06.01.2022

مرکز راه اندازی واکسن در ایستگاه قطار مرکزی پایتخت جایگزین همتای خود در مرکز شهر شد که در 31 دسامبر بسته شد.
افرادی که مایل به دریافت کووید خود هستند، می توانند از ساعت 10 صبح به این پاپ آپ مراجعه کنند، بدون اینکه نیازی به وقت قبلی داشته باشند.
برای جلوگیری از صف های طولانی، وزارت بهداشت توصیه می کند افرادی که مایل به دریافت تقویت کننده خود هستند منتظر دعوت نامه پستی خود باشند که توسط دولت صادر شده است.
هدف این پاپ آپ افرادی است که می خواهند اولین یا دومین دوز واکسن خود را دریافت کنند. این مرکز در روزهای هفته بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر در ایستگاه قطار باز است.
پاپ آپ را می توان در سالن اصلی Gare centrale پیدا کرد. Source: News RTL Lëtzebuerg