تظاهرات روز شنبه اعلام نشده و بدون مجوز بود

10.01.2022

هانری کاکس وزیر امنیت داخلی طی مصاحبه ای با همکاران ما از رادیو RTL تایید کرد که اعتراضات علیه اقدامات ویروس کرونا در شهر لوکزامبورگ روز شنبه برگزار شد اعلام نشده بود.
مجازات تظاهرات اعلام نشده صدور جریمه های نقدی توسط شهرداری مربوطه است.
وزیر کاکس توضیح داد که معترضان به محیط امن و تعیین شده احترام نمی گذارند و پلیس همچنان سعی می کرد فضای آنها را در روز شنبه محدود کند. با این حال، وی اذعان کرد که این روند باید بهبود یابد، در حالی که به طور همزمان تاکید کرد که جزئیات زیادی از اعتراضات روز شنبه از قبل مشخص نشده بود.
وقتی از وزیر کاکس پرسیده شد که آیا مقامات نتوانستند وضعیت را به درستی ارزیابی کنند، پاسخ داد که تظاهرات خشونت آمیز و در جهت رادیکالیزه کردن وضعیتی غیرعادی برای دوک نشین اعظم است، اما اذعان کرد که یک راه حل طولانی مدت مورد نیاز است.
این سیاستمدار سبزها اظهار داشت که آمدن آژیتاتورهای خارجی به لوکزامبورگ در نقش گردشگر نمایشی نیز یک پدیده نگران کننده است که باید به آن پرداخت و مسئولان نسبت به آن اقدام خواهند کرد. وزیر کاوکس در پایان ژانویه با مقامات پلیس بلژیک برای بحث در مورد این موضوع دیدار خواهد کرد.
در پی اعتراضات روز شنبه، حزب سوسیال مسیحی خلق (CSV) بار دیگر انتقاد خود را از تظاهرات های اعلام نشده مداوم که باعث آشوب در پایتخت می شود، تکرار کرد. این حزب خواستار اقدام قوی از طرف دولت، پلیس و همچنین قضات است.
در همین حال، CSV درخواست یک جلسه فوری کمیسیون امنیت داخلی اتاق را داده است.


 Source: News RTL Lëtzebuerg