سوگند نظامی 48 نیرو داوطلب در ارتش

10.01.2022

پس از آموزش فشرده چهار ماهه، داوطلبان آماده حضور در میدان هستند.
ارتش لوکزامبورگ چهل و یکمین مراسم استخدام خود را روز جمعه در مرکز نظامی دیکیرش برگزار کرد. با توجه به مقررات بهداشتی در حال اجرا، مراسم در یک محیط محدود برگزار شد. 48 سرباز داوطلب سوگند نظامی یاد کردند که نشان دهنده تکمیل یک دوره آموزشی پایه چهار ماهه بود تا آنها را برای فعالیت های آینده خود در ارتش آماده کند.
فرانسوا باوش، وزیر دفاع، در این مراسم سخنرانی کرد و با اشاره به شرایط استثنایی که ارتش در حال حاضر در آن قرار دارد، با مأموریت مراکز آزمایشی که از یک هفته دیگر آغاز می شود، صحبت کرد. وی در ادامه از نیروهای جذب شده به دلیل تعهدشان به خدمت به کشور تشکر کرد.


 Source: News RTL Lëtzebuerg