رنگ های مخصوص خالکوبی، تا پیش از تاریخ 5 ژانویه 2022 ممنوع میشوند

10.01.2022

فقط استفاده از رنگ های مشکی و خاکستری از زمان معرفی این قانون فقط مجاز است.
بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط TNS-Ilres در سال 2016، حدود نیمی از لوکزامبورگی های زیر 25 سال حداقل یک خالکوبی دارند.
از سال جاری، مقررات جدید اتحادیه اروپا، با عنوان REACH، استفاده از حدود 4000 ماده را به دلیل نگرانی در مورد آنها که منجر به سرطان یا ایجاد آلرژی می شود، ممنوع کرده است. این بدان معنی است که اکثر رنگ های خالکوبی در حال حاضر غیرمجاز هستند و به شدت خطرناک هستند.
با این وجود، رنگ‌های جدید و مورد تایید به زودی وارد بازار می‌شوند، اگرچه همه هنرمندان خالکوبی مشتاق این تغییر نیستند، و این سوال باز باقی می‌ماند، مثلاً اینکه رنگ‌های جدید چقدر دوام خواهند داشت.  Source: News RTL Lëtzebuerg