افراد بیشتری واجد شرایط برای تزریق تقویت کننده می شوند

10.01.2022

مدت زمان انتظار بین دوز دوم و سوم اخیراً از چهار به سه ماه کاهش یافته است.
این تغییر برای افرادی اعمال می‌شود که دو دوز Pfizer/BioNTech یا Moderna یا ترکیبی از AstraZeneca و Johnson&Johnson دریافت کرده‌اند. اداره بهداشت به ارسال دعوتنامه برای افراد مرتبط ادامه خواهد داد.
افرادی که تست کووید-19 مثبت می‌شوند، باید حداقل یک ماه پس از آزمایش PCR منتظر بمانند تا واکسن تقویت کننده دریافت کنند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به سایت impfen.lu مراجعه کنید.
 
مرکز واکسیناسیون کیرشبرگ
از روز دوشنبه، مرکز واکسیناسیون Luxexpo در Kirchberg یک بار دیگر فعال است، اما فقط تزریقات تقویت کننده در این سایت انجام خواهد شد. 
 Source: News RTL Lëtzebuerg