برخی از والدین به دلیل اقدامات کووید، فرزندان خود را در خانه آموزش می دهند

11.01.2022

مواردی وجود دارد که والدین دانش‌آموزان دبستانی تصمیم گرفته‌اند به دلیل محدودیت‌های ویروس کرونا در مدارس لوکزامبورگ، فرزندان خود را در خانه آموزش دهند.
کلود میش، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال پارلمانی خوزه لورشه، نماینده حزب سبز (Déi Gréng)، تأیید کرد که "مواردی جدا شده" یا تفکیک شده خاص از والدین وجود دارد که تصمیم به ترک تحصیل فرزندان خود به دلیل اقدامات کووید گرفته اند.
به گفته وزیر، این والدین عموماً متعلق به یکی از این دو دسته هستند: آنها یا فکر می کنند که اقدامات خیلی سخت است یا به اندازه کافی سختگیرانه نیست.
در این زمینه، میش تصریح کرد که تأیید یا رد درخواست برای آموزش در خانه به عهده ادارات منطقه است. والدین باید شرایط متعددی را رعایت کنند تا تضمین کنند که فرزندانشان در خانه، سطح تحصیلات مشابهی را مانند مدرسه دریافت می کنند.
وزیر با بیان اینکه اگر والدین نتوانند این شرایط را داشته باشند، کودکان به طور خودکار در مدرسه محلی خود ثبت نام می شوند، افزود که این امر به منظور اطمینان از رعایت آموزش اجباری است.
وزیر نه دقیقاً معنی "موارد جدا شده" را مشخص کرد و نه اینکه دقیقا چند کودک توسط والدین خود در لوکزامبورگ تحت آموزش خانگی قرار می گیرند. Source: News RTL Lëtzebuerg