حبس ابد برای قاتل آنا لوپز در دادگاه تجدید نظر

11.01.2022

قضات تجدیدنظر حکم بدوی در دادگاه قتل را روز سه شنبه تایید کردند.
تقریباً پنج سال پیش، آنا لوپس توسط دوست پسر سابقش به قتل رسید. 
در آخرین روز محاکمه در نوامبر 2021، متهم همچنان ادعا کرد که بی گناه است. با این حال، او نتوانست قضات را در مورد ادعاهای خود قانع کند. ادعای او این بود که در شب قتل در خانه پدر و مادرش بوده و فقط برای مدت کوتاهی از خانه بیرون رفت تا سگ اش را بگرداند. پس از مخالفت های مکرر متهم با حکم خود، نماینده دادسرای عمومی اعلام کرد که «حقیقت به راحتی قابل بیان است، اما اگر کسی بخواهد چیز جدیدی ابداع کند، پیچیده می شود».
اکنون مرد جوان به جرم قتل دوست دختر 25 ساله سابق و مادر فرزندش در ژانویه 2017 مجرم شناخته شده. از ابتدا شواهد به نفع متهم نبود. در Bonnevoie، جایی که او به Ana Lopes حمله کرده بود، بازرسان بست های کمربندی را پیدا کردند که در تعمیرگاه خودرویی که متهم در آن زمان در آنجا کار می‌کرد نیز استفاده می‌شد. همین امر در مورد رول نوار چسبی که در محل آتش زدن خودرو پیدا شد نیز صادق بود که دی ان ای متهم بر روی آن کشف شد.


 Source: News RTL Lëtzebuerg