قانون حمایت از افشاگری در لوکزامبورگ

12.01.2022

این را سام تانسون وزیر دادگستری در چارچوب یک نشست خبری در مورد پیش نویس لایحه مرتبط اعلام کرد.
پیش نویس لایحه بر اساس دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد افشاگران است.
در آینده، هر فردی که مشمول تعریف این قانون می شود، در صورت انتشار اطلاعات در زمینه کار خود، می تواند از حمایت ویژه برخوردار شود. وزیر تصریح کرد: این فرد نه در خطر از دست دادن شغل خود و نه تنزل رتبه در شرکت خواهد بود.
هدف این لایحه یافتن تعادلی بین حمایت از افشاگران و شرکت‌ها، به منظور جلوگیری از افشای اطلاعات از روی انتقام یا جلوگیری از فسخ قرارداد کار است.
در این زمینه، 'Reporting Office' «دفتر گزارش دهی» تحت نظارت وزارت دادگستری ایجاد خواهد شد تا به افرادی که مایل به ارائه چنین گزارش هایی هستند کمک و مشاوره دهد.Source: News RTL Lëtzebuerg