توزیع عمومی تبلیغات پستی ممنوع میشود

13.01.2022

تا به امروز، مردم باید اعلام میکردند که نمی خواهند تبلیغات در صندوق پستی آنها گذاشته شود.
وزیر محیط زیست، آب و هوا و توسعه پایدار کارول دیشبورگ در حال کار بر روی پیش نویس لایحه ای است که تبلیغات در صندوقات پستی را به صورت عمومی ممنوع کند.
به عنوان مثال، تبلیغات ساده (فلایر، بروشور و کاتالوگ) با اهداف تجاری، از جمله سوپرمارکت ها، منوهای رستوران، تاکسی و ... که در صندوقات پستی آزار دهنده بود. 
روزنامه‌ها و مجلات مانند آگهی‌های سیاسی، اسناد شهرداری، نامه‌های اطلاعاتی اداره بهداشت، آگهی‌های سازمان‌های غیردولتی، انجمن ها و اعلامیه‌های رویدادها تحت تأثیر این مقررات قرار نمی گیرند و مستثنی هستند.
پیش نویس لایحه همچنین پیش بینی می کند که مشاغلی که به مقررات بی احترامی می کنند باید جریمه هایی از 25 تا 10000 یورو بپردازند. هم پلیس و هم گمرک باید با کمک عوامل محیط زیستی که به عنوان افسر پلیس قضایی سوگند یاد می کنند، این عمل را رصد کنند.


 Source: News RTL Lëtzebuerg