بودجه 1.7 میلیاردی برای دانشگاه لوکزامبورگ  در 4 سال آینده

13.01.2022

روز پنج‌شنبه، وزارت آموزش و پرورش، یک سری موافقت‌نامه‌ها را با نمایندگان دانشگاه لوکزامبورگ در مورد ساپورت مالی برای چهار سال آینده امضا کرد.
دانشگاه لوکزامبورگ و سایر مؤسسات تحقیقاتی عمومی قرار است 17.6 درصد بیشتر از دوره گذشته بودجه دریافت کنند.
توافق‌نامه‌هایی که روز پنجشنبه امضا شد، مجموعه‌ای از ماموریت‌های مشترک، از جمله چالش‌ها در زمینه‌هایی مانند آب و هوا، آموزش، فناوری مالی آینده و سایر مهارت‌های مربوط به قرن بیست و یکم را مشخص می‌کند.
وزیر کلود میش گفت که از تحولات چند سال گذشته بسیار خرسند است و لوکزامبورگ به دستیابی به دیده شدن در سطح بین المللی ادامه می دهد.
 Source: News RTL Lëtzebuerg