فرم درخواست کمک هزینه انرژی به صورت آنلاین از دوشنبه

22.03.2022

خانوارهایی که با قیمت های بالای انرژی دست و پنجه نرم می کنند ممکن است واجد شرایط درخواست کمک هزینه انرژی از دولت باشند، فرم های درخواست از دوشنبه به صورت آنلاین در دسترس خواهد بود.
در حالی که نشست سه جانبه اتحادیه ها و دولت بر سر انرژی در بعدازظهر سه شنبه شد، دولت یک ماه پیش تصمیم گرفته بود که خانوارهای واجد شرایط برای مزایای هزینه زندگی به طور خودکار کمک هزینه انرژی دریافت کنند. این تخصیص بین 200 تا 400 یورو خواهد بود.
خانوارهایی که قبلا واجد شرایط مزایای کمک هزینه زندگی گران یا allocation de vie chère نبودند نیز همچنان می توانند تا پایان سپتامبر برای دریافت کمک هزینه انرژی درخواست دهند. آنها می توانند این کار را با پر کردن فرم ثبت نام برای مزایای allocation de vie chère که از دوشنبه به صورت آنلاین ارائه میشود، انجام دهند.
با این حال، مجموع درآمد خانوار نباید از یک چهارم تخصیص تجاوز کند. همچنین ممکن است تنها کسری از کمک هزینه انرژی در پایان پرداخت شود.
تمام اطلاعات لازم را می توان در guichet.lu یا در سایت صندوق همبستگی ملی fns.lu یافت.