شعار نویسی بر دیوار سفارت روسیه در دوملدانژ

22.03.2022

دیوارنوشته ای که صریحا نوشته شده "پوتین را بکش" با حروف بزرگ سیاه روز دوشنبه بر روی دیوار محوطه سفارت روسیه در Dommeldange ظاهر شد. از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، این دومین بار است که این نوع حوادث رخ می دهد.
در آغاز ماه مارس، هنرمند فرانسوی-لوگزامبورگ، توماس ایزر، دیوارهای قلعه را با امضای خود به رنگ های پرچم اوکراینی برچسب زده بود.