بازپرداخت یک میلیارد یوروی از بدهی دولت 

23.03.2022

دولت لوکزامبورگ روز سه شنبه اعلام کرد که یک میلیارد یورو وام گرفته شده توسط دولت را در سال 2012 بازپرداخت کرده است.
بر اساس اعلام خزانه داری دولت و وام با نرخ سود 2.25 درصد توسط دولت بازپرداخت شد.
به این ترتیب بدهی ملی فعلی به 17 میلیارد یورو یعنی حدود 24 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. شرایط بازپرداخت در حال حاضر باعث رژیم صرفه جویی در حدود 22.5 میلیون یورو در سال به دولت می شود.