گفتگوهای سه جانبه تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت

23.03.2022

دولت، اتحادیه کارگری و اتحادیه کارفرمایان مذاکرات سه جانبه خود را در مورد مقابله با گرانی انرژی تا روز چهارشنبه ادامه خواهند داد. هدف اصلی این گفتگوها کمک به خانوارها و مشاغل برای مقابله با افزایش قیمت ها و به ویژه هزینه های بالای انرژی است.
زاویر بتل عصر سه شنبه در پایان این نشست هفت ساعته گفت که وضعیت برای مشاغل و شهروندان خصوصی دشوار است و افزود که به کمک های انتخابی و محدود نیاز است.
دولت و اتحادیه ها نتوانستند تصمیمی خاص بگیرند، اما قرار است جلسه روز چهارشنبه ادامه یابد. بتل تاکید کرد که تمام تلاش خود را می کند تا طرفین را به سمت توافق هدایت کند.
دولت قرار است که چهارشنبه صبح در شورای وزیران شرکت کند تا پیشنهاداتی را ارائه دهد، که امیدواریم پس از آن به تصمیماتی در سه‌جانبه منجر شود.
نخست وزیر نخواست در مورد اقدامات بالقوه که هنوز باید در داخل مورد بحث قرار گیرد، به جزئیات بپردازد. بتل گفت، اما بحث تا کنون سازنده بوده است و شرکا پیشنهاداتی را ارائه کرده اند.
اتحادیه ها ی کارگری و کارفرمایان پس از جلسه روز سه شنبه اظهار نظری نکردند. اتحادیه‌ کارگری قبلاً اعلام کرده بودند که بر تعدیل مجدد شاخص دستمزد پافشاری می‌کنند، در حالی که کارفرمایان پیشنهاد کردند که تعدیل‌های چندگانه در سال قابل مدیریت نیست. این شاخص آخرین بار در اکتبر سال گذشته تعدیل شد، اما به احتمال زیاد این اتفاق به زودی دوباره رخ خواهد داد.
مطابق قانون یک گفتگو سه جانبه لزوماً نباید به توافق برسد. دولت می تواند به تنهایی تصمیم نهایی را بگیرد.