آیا دوچرخه می تواند جایگاه شایسته خود را در شهر پیدا کند؟

23.03.2022

شهرداری لوکزامبورگ هفت "جاده دوچرخه سواری" جدید را معرفی کرده است که دوچرخه سواران می توانند از تمام عرض جاده استفاده کنند بدون ترس از سبقت رانندگان اتومبیل.
با بازگشت هوای گرم، بسیاری از ساکنان لوکزامبورگ گرد و غبار دوچرخه های خود را گردگیری می کنند. شهر لوکزامبورگ در نظر دارد با معرفی هفت به اصطلاح "جاده دوچرخه" فصل دوچرخه سواری را راه اندازی کند.
در هرج و مرج جاده ای دائمی، دوچرخه سواری می تواند جایگزین واقعی برای جلوگیری از ترافیک باشد. و با قیمت های بسیار بالای انرژی، صرفه جویی قابل توجهی نیز وجود دارد. برای جذابیت بیشتر دوچرخه سواری، شهر لوکزامبورگ هفت راه موسوم به جاده دوچرخه را افتتاح کرده است. پاتریک گلدشمیت Patrick Goldschmidt، رئیس بخش حمل و نقل، این مفهوم را با استفاده از مثال خیابان تراویرس Trévires در Bonnevoie توضیح می دهد: "وسایل نقلیه موتوری نمی توانند از دوچرخه ها سبقت بگیرند. علاوه بر این، محدودیت سرعت 30 کیلومتر در ساعت وجود دارد."
این همچنین به عنوان یک اقدام آرام بخش ترافیک عمل می کند، بدون اینکه به طور کامل سایر اشکال حمل و نقل را کنار بگذارد. مونیک گلدشمیت Monique Goldschmit از Provelo.lu می گوید، اما این رویکرد درستی نیست. هدف قرار دادن دوچرخه سواران برای آرام کردن ترافیک راه حلی صحیحی نیست.
ایمنی دوچرخه سواران موضوع مناقشه دائمی بین سازمان و شهر است. 
با این حال، پاتریک گلدشمیت خوشبین است و میگوید: "این یک فضای مشترک است که دوچرخه سواری در آن اولویت و حق تقدم دارند. اگر رانندگان قوانین جاده و خیابان را رعایت کنند، دوچرخه سواران در ایمنی خواهند بود. البته این نیاز به آگاهی دارد. امیدواریم پلیس در این زمینه از ما حمایت کند."